1
Bạn cần hỗ trợ?

VỊT CHONH CHÓNG VÀNG

615 lượt xem

59.000 VNĐ

 SIÊU BÃO 

🐣 Vịt con tham gia giao thông cũng phải đội nón bảo hiểm tuân thủ pháp luật nhá.
🍀 Kèm theo cả chong chóng tình yêu nữa cơ.
🐤 Vịt kêu cạp cạp 😂 – tối có cả đèn nữa nhen 
🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣
😂 TẠO ĐIỂM NHẤN CHO XẾ YÊU THÔI NÀO CÁC CẬU ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII🥰🥰
#vịtđộinónbảohiểm #vịtgắnxe

💋 Price: 49.000 ~ 59.000đ
 SIÊU BÃO